Resenha de «Mixórdia de Temáticas: Série Lobato» (Ricardo Araújo Pereira)

Reseña de «Mixórdia de Temáticas: Série Lobato», de Ricardo Araujo Pereira. Libro de humor sobre Portugal.