Resenha de “Mixórdia de Temáticas: Série Lobato” (Ricardo Araújo Pereira)

Reseña de “Mixórdia de Temáticas: Série Lobato”, de Ricardo Araujo Pereira. Libro de humor sobre Portugal.